Mäta kvalitet i högre utbildning

I dag ska allt mätas, vägas och utvärderas - inte minst i det offentliga. Professorerna Per Ledin och David Machin vid Örebro universitet har fått 80 000 kronor i stipendium från Erik Wellanders fond för att undersöka hur detta påverkar högre utbildning. De tar sitt avstamp i språket för att ta reda på vad som händer när kvalitet ska mätas och studenten blir en kund.

Sedan 1990-talet har offentlig sektor präglats av vad som kallas New Public Management, NPM. Utifrån tanken att målstyrning och konkurrens leder till bättre resultat utvecklas styrsystem som mäter kvalitet och produktivitet.

– NPM är ett sätt att språkligt styra verksamheten. När kvalitet och produktivitet ska mätas måste fluffiga honnörsord från visions- och styrdokument översättas och bli mätbara, säger Per Ledin, professor i svenska språket vid Örebro universitet.

– Det har vuxit fram en övertygelse om att offentlig sektor är långsam och trög. Att den måste bli effektivare, att det behövs mer management, mer styrning, säger David Machin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.