Medalj till Amy Loutfi

Amy Loutfi, docent och forskare vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, på universitetet fick i samband med det 115:e Hindersmässomötet ta emot Wenström-medaljen. Den delas ut av styrelsen för Örebro läns tekniska museum.

Hindersmässan i Örebro är ett minne av att bergsmännen mötts i Örebro. Traditionen hålls levande av de årliga mötena med Bergshandteringens vänner. Men i modern tid är det också en stark tradition att Örebro läns ingenjörsklubb har sina sammankomster i samma vecka som Hindersmässan. Det var i samband med detta möte för ingenjörer som som Amy Loutfi fick sin medalj.

Wenström-medaljen ska hedra personer, som är framstående i att främja gammal, aktuell eller framtida teknik och industriell utveckling inom Örebro län. I sin forskning ägnar sig Amy Loutfi åt robotik och intelligenta system, särskilt robotar och luktsinne, hur människor och robotar kan interagera och robotar som kan ha sociala funktioner och kommunicera mobilt.

Wenström-medaljen delas ut sedan 1987. Jonas Wenström (1855 – 93) föddes i Hällefors och var verksam i Örebro, där han i Örebro kvarn, som då låg mellan Stora hotellet och Slottet, provkörde sin patenterade dynamo, som blev grunden för Asea (numera ABB). Wenström är mest känd för att ha utvecklat trefassystemet för högspänd växelström.