Musiksamarbetet med Brasilien växer

Musikhögskolan har fått bidrag från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Stint, och kan nu utöka sitt samarbete med Universidade de Brasília i Brasilien. Samarbetet kommer nu omfatta såväl grundutbildning som masterutbildning och forskning.

– Genom Linnaeus-Palme-projektet och nu med stöd från Stint får vi kontinuitet i utbytet med Universidade de Brasília. Nu kan även studenter på masternivå delta, och vi kan också samarbeta inom forskningen, säger Maria Westvall, lärare och forskare vid Musikhögskolan, Örebro universitet.

2010 startade samarbetet

Samarbetet med Brasilien startade 2010 efter beskedet från Sida att Musikhögskolans omfattande ansökan om Linnaeus-Palme-medel beviljats. Linnaeusdelen omfattar studenter och lärare från Sverige som åker till Brasilien, medan Palmedelen innebär att lärare och studenter därifrån kommer till Sverige. Samarbetet gäller grundutbildningen på Musikhögskolan och två universitet i Brasilien.

– Genom medlen från Stint kan vi nu utöka vårt samarbete till masterutbildningen genom fältstudieresor och gemensamma videoseminarier. Forskare från båda lärosätena kommer dessutom att skriva artiklar tillsammans, säger Maria Westvall.

Kulturell mångfald i utbildningen

Samuel Karlsson, som är doktorand på Musikhögskolan, kommer i det Stint-finansierade projektet följa studentutbytet inom Linnaeus-Palme, och undersöka hur både de utresande och de inresande studenterna ser på sina erfarenheter av utbytet. I sitt avhandlingsarbete vill han undersöka hur lärarutbildningen i musik förbereder studenter för arbete i den kulturellt mångfaldiga skolan.

– Jag vill undersöka om utbytet väcker nya tankar och hur detta påverkar lärarstudenterna. Hur formar det dem som lärare? Kommer det att få dem att fundera lite mer över de val som faktiskt finns tillgängliga för dem som lärare vad det gäller utformningen av undervisningen, säger Samuel Karlsson.

– Det är oerhört roligt att kunna utveckla samarbetet och det berikar såväl studenter som forskare och lärare avslutar Maria Westvall.

Text: Linda Harradine