Nu laddar tusentals studenter för ny termin på Örebro universitet

På måndag den 1 september påbörjar drygt 3 200 nya studenter sina studier vid Örebro universitet. En av dem är Felix Berger, 20, som kommer från Skövde och ska läsa till jurist.

- Jag tror Örebro är en bra studentstad, jag är bekant med staden sedan tidigare och har hört mycket gott från andra som pluggar här. Nu hoppas jag på en kul tid med många bra studiekamrater och lärare, säger Felix Berger.

Under ett år läser cirka 17 000 studenter vid Örebro universitet. Lärosätet hade över 44 000 sökande till höstterminens program och kurser. Det är 3 000 fler mot 2013 och 24 000 fler i jämförelse med sex år tillbaka. Aldrig har söktrycket varit så stort.

Ökat söktryck

- Intresset för högre studier har stadigt ökat de senaste åren. I kombination med att vi dessutom har utvecklat flera populära utbildningar påverkar det naturligtvis söktrycket. I år finns två av landets 20 mest sökta utbildningar här vilket ger en fingervisning om att lärosätet stärker sin position nationellt, säger rektor Jens Schollin.

Örebro universitet har målmedvetet satsat på att erbjuda professionsutbildningar med hög kvalitet. Nu återfinns Läkarprogrammet på 17:e plats bland landets mest sökta utbildningar och Juristprogrammet, som Felix Berger valt att gå, är Sveriges 12:e mest sökta.

- Jag valde mellan jurist- och personalvetarutbildning, men fastnade för juridiken. Det finns så många möjligheter inom juristyrket, många olika områden man kan specialisera sig inom och många potentiella arbetsgivare, säger Felix Berger.

Örebro universitets tio mest sökta program

1. Juristprogrammet

2. Läkarprogrammet

3. Psykologprogrammet

4. Socionomprogrammet

5. Civilekonomprogrammet

6. Ekonomiprogrammet

7. Personalvetarprogrammet

8. Sjuksköterskeprogrammet

9. Medier, kommunikation och PR

10. Förskollärarprogrammet