Ny global förening av ledande genusforskningscentra

– Detta är ett viktigt steg som vidgar genusforskningens internationella plattform, säger Örebroprofessorn Liisa Husu om den nybildade föreningen International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies, Rings. Den grundades formellt i Örebro i fredags och då fanns 21 centra från 14 länder representerade.

Rings samlar ledande forskningsinstitut och -centra från Afrika, Australien, Europa och Nord- och Centralamerika och syftar till att underlätta samarbete och kontakter inom genusforskning världen över.

– GEXcel och Örebro universitet spelar en nyckelroll i att lotsa fram föreningen under dess första verksamhetsfas med professor Jeff Hearn som ordförande för interimsstyrelsen, säger Liisa Husu.

Interimsstyrelsen består av representanter från sju forskningscentra: GEXcel-kollegiet, som är ett samarbete mellan Örebro, Karlstads och Linköpings universitet, Humboldt universitet i Berlin, Islands universitet, Utrecht universitet, University of Western Cape, University of West Indies, och University of York.