Nya riktlinjer för att undvika smärta hos barn

Örebroforskarna Mats Eriksson och Maria Gradin har varit med och tagit fram Läkemedelsverkets nya riktlinjer kring barn och smärta.
– Det viktigaste är att man skapar tid för omhändertagande i dagens pressade sjukvård och att all personal har utbildning och kunskap, säger Mats Eriksson, docent vid Örebro universitet.

Det är viktigt att förebygga och behandla smärta vid olika ingrepp av det självklara skälet att inga barn ska behöva ha mer ont än nödvändigt. Men det är också viktigt för att undvika framtida problem. Bristande smärtbehandling kan ha omedelbara negativa medicinska konsekvenser och kan dessutom medföra ökad smärtkänslighet, ångest och rädsla inför framtida procedurer. I dessa fall kan det leda till en ond cirkel.

– För att undvika detta har vi utformat en pyramid med åtgärder. I botten finns de grundläggande åtgärderna som alla ska få. Det ska vara lugnt och tyst och barnen ska vara väl förberedda. Kanske testat på en nalle innan till exempel, säger Mats Eriksson, som både har medverkat i expertgruppen som tagit fram riktlinjerna men också skrivit delar av den omfattande bakgrundsdokumentationen.

Hjälpa det enskilda barnet

– Nästa steg är en bedömning om vad som kan hjälpa det enskilda barnet. Det kan innebära allt från en video till såpbubblor. I toppen på triangeln hittar vi läkemedel. Dessa behövs inte alltid om de grundläggande åtgärderna sköts på ett bra sätt men ibland är de nödvändiga.

Mats Eriksson betonar att det är nödvändigt att skapa tid för åtgärderna och att all personal har utbildning. Dessa riktlinjer är helt nya och en del av det arbete som utförs för att förbättra sjukvården.

Mats Eriksson, som är docent och specialistsjuksköterska i intensivvård, bedriver omfattande forskning om barn och unga och leder forskargruppen Stress och smärta i nyföddhetsperioden vid Örebro universitet. Inom kort kommer en vägledning från Socialstyrelsen som behandlar nyfödda barn i vilken Mats Eriksson skrivit delen om smärta.

Text: Linda Harradine