Nytt medicinarcampus invigt i Örebro

På torsdagen invigdes Örebro universitets nya medicinarcampus i Örebro – Campus USÖ. Anläggningen ger plats för läkarstudenter och medicinska forskare.

- Äntligen är vårt Campus USÖ på plats. Det har varit en lång resa och är resultatet av många engagerade människors arbete, sa Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Sedan 2011 erbjuder Örebro universitet läkarutbildning. Fullt utbyggt omfattar programmet 700 studenter. Som ett led i den satsningen står nu den nya utbildnings- och forskningsanläggningen Campus USÖ klar i direkt anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Närheten till sjukhuset är ett led i att skapa en praktik- och forskningsnära miljö som gynnar studenter, lärare, forskare, sjukhusets läkare och vårdpersonal.

- Vi lägger stor vikt vid studenternas professionella närhet till patienter och vårdkollegor. Campus USÖ är ett stort steg på vägen för att åstadkomma den närhet till yrket som vi vill ge, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Studenter på läkarutbildningen kommer att gå sina tre första terminerna i Bilbergska huset på universitets campusområde i Örebro för att sedan flytta till Campus USÖ den fjärde terminen. Det kommer då att vistas runt 520 läkarstudenter i lokalerna som får tillgång till bland annat träningssalar, forskningslaboratorier och medicinskt bibliotek.

Universitet och landsting

Den nya anläggningen får också stor betydelse för medicinforskningen.

- Här kan forskare från universitetet och landstinget arbeta tillsammans vilket kommer att underlätta samarbeten och tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Flera forskare är dessutom också delaktiga i läkarutbildningen som lärare vilket kommer att öka samspelet mellan forskningen och utbildningen, säger Jens Schollin.

Att ett nära samarbete mellan Örebro universitet och Örebro läns landsting har många styrkor är något som landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson instämmer i.

- Campus USÖ förstärker ytterligare den nära samverkan som finns mellan landstinget och universitetet om läkarutbildning och forskning. Läkarstudenternas närhet till vårdmiljön på Universitetssjukhuset Örebro ger många fördelar för såväl studenterna som sjukhuset, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Flera byggprojekt

Campus USÖ har en lokalarea på 9 200 kvadratmeter fördelad på tre våningsplan och en källarvåning. Här finns hörsalar, grupparbetsplatser, medicinskt bibliotek, restaurang/café, kontor, träningscentrum, grundutbildnings- och forskningslaboratorier. Byggherre är Landstingsfastigheter Örebro Läns Landsting. Byggnaden är ritad av arkitektbyrån White arkitekter.

Campus USÖ är ett i raden av flera byggprojekt för att utveckla Örebro universitet. På den så kallade Universitetsplatsen i anslutning till universitetets campusområde i Örebro är flera nya byggnader på gång. Förutom nya student- och forskarbostäder byggs en byggnad om 8 400 kvadratmeter (lokalarea) som ska ge plats för seminarierum, grupprum, ett stort antal studiearbetsplatser, kontor och en aula för drygt 500 personer. Universitetets institution Handelshögskolan kommer att ta plats i lokalerna liksom Örebro Science Park och företagsinkubatorn Inkubera.