Nytt stipendium till studenter inom maskin- och datateknik

Johnson Metall AB har inrättat ett nytt stipendium för ingenjörsstudenter inom maskin- och datateknik vid Örebro universitet. Stipendiet delas ut av Fabrikör Åke Johnsons stipendiefond.

Johnson Metall AB är Nordens största tillverkare av glidlager, ämnesrör och formdetaljer i brons. Tillverkande enheter finns i Sverige och Finland samt säljbolag i Danmark och Norge.

Nu väljer företaget att stötta ingenjörsstudenter på Örebro universitet. Företaget driver en verksamhet där ingenjörskunskaper inom såväl traditionell maskinteknik (inklusive materialteknik, produktionsutveckling) som datateknik (inklusive automation) är relevanta och företaget vill genom stiftelsen stötta och uppmuntra till studier inom dessa områden.

Stipendiet kan sökas av studenter som läser andra året på ett ingenjörsprogram med data- eller maskinteknik som huvudområde. En student från varje område kommer att utses och stipendiet är på 10 000 kronor. Valet fastställs genom ett beslut av styrelsen för Fabrikören Åke Johnsons stipendiefond och utdelningen äger rum i samband med avgångsklassernas presentationer av examensarbeten i juni.