Oförsäkrade förare orsakar fler trafikolyckor

Ny forskning visar att oförsäkrade förare orsakar fler trafikolyckor än försäkrade förare.
– De ignorerar inte bara den obligatoriska trafikförsäkringen utan är också en risk för säkerheten på våra vägar. Därför skulle reglerna behöva ändras, säger Örebroforskaren Sherzod Yarmukhamedov.

Oförsäkrade förare står för 34 procent fler olyckor än försäkrade förare. Oförsäkrade förare mellan 25 och 34 år har störst olycksrisk. Det visar Sherzod Yarmukhamedovs doktorsavhandling i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Han har undersökt hur man kan ändra reglerna för att göra det dyrare att inte försäkra bilen. Med nuvarande regler straffas de förare som kör oförsäkrat med ett avställt fordon mildare än de som betalat fordonsskatten.

– Det betyder att man till exempel genom att bestraffa fordon som är av- och påregistrerade på samma sätt kan öka kostnaden för att köra oförsäkrat, säger Sherzod Yarmukhamedov.

Kör minst försiktigt

– Man hade annars kunnat tro att det är de försäkrade förarna som kör minst försiktigt eftersom de är skyddade av försäkringen. Men det är bara en grupp det gäller. Det är gruppen som har helförsäkring med den lägsta självrisken.

I övriga grupper är det troligtvis så att försäkringsbolagen undviker den fällan med hjälp av självrisken. Sherzod Yarmukhamedov har i samband med detta även undersökt hur 2007 års skattereform, som gjorde det dyrare att försäkra bilen, har påverkat förarnas val av försäkringar.

Resultaten visar att reformen bidrog till att förare bytte till billigare försäkringar. Det vill säga de bytte från helförsäkring till halv- eller trafikförsäkring.

– Men jag kunde slå fast att bytet till ett mindre försäkringsskydd inte påverkar förarnas körbeteende, säger Sherzod Yarmukhamedov.

Text: Linda Harradine