Ökad e-handel förändrar matbutikens roll

En forskargrupp vid Handelshögskolan på Örebro universitet under ledning av docent Frans Prenkert har fått 2,5 miljoner kronor av Handelns utvecklingsråd, HUR. Projektet ska undersöka hur e-handeln med dagligvaror påverkar ekonomi, hållbarhet och organisering av nätverk för distribution av matvaror. ICA Parken i Örebro och e-handelslösningen Handla24 kommer att ingå i en fallstudie.

Allt fler handlar allt mer via internet. För industrin och det distributionssystem som förser dagligvaruhandeln med varor innebär det stora förändringar. Den fysiska butiken kan bli överflödig när konsumenterna söker sig till internetbaserade handelsplatser och system med färdigförpackade matkassar. Det innebär att slutkunden, konsumenten, i en framtid agerar direkt mot industrin och deras distributionssystem utan att gå via en fysisk matbutik. Det nuvarande systemet där industrin förser butikerna med varor som kunderna själva plockar ihop och hämtar ”kortsluts”.

I stället för butiker

– Konsumenternas förändrade beteende kräver att handeln finner nya lösningar, inte minst för hur man effektivast organiserar distributionen. IT-drivna lösningar kortsluter det traditionella distributionssystemet där den fysiska butiken tidigare mött konsumenterna. I nya lösningar interagerar konsumenterna på ett nytt sätt med det industriella systemet. Det är en mycket spännande och utmanande utveckling som vi nu får chansen att studera i detalj, säger, Frans Prenkert.

Kunskaperna om vad som händer när e-handel förändrar den traditionella slutpunkten i det industriella systemet, butiken, är knapphändig. Forskningsfrågan för det projekt som nu startar vid Handelshögskolan i Örebro är därför Hur har e-handeln förändrat organiseringen av nätverken runt daglig-varuhandelns distributionssystem?

Tre aspekter på e-handel ska utforskas genom att studera skillnader mellan e-handels- och butikslösningar: interorganisatoriska, ekonomiska och hållbarhetsaspekter.

– Det är viktigt att förstå dessa aspekter för att öka kunskapen om hur effektivare, lönsammare och hållbarare distributionslösningar bäst förverkligas i e-handelssammanhang, säger, Frans Prenkert.

Fallstudier

– ICA-koncernen har i dagarna fattat ett strategiskt beslut att bli marknadsledande på att erbjuda matvaror på nätet 2017, vilket visar hur aktuellt och viktigt detta är, fortsätter han.

Två fallstudier ska genomföras, dels e-handelslösningen Handla24, dels den fysiska butiken ICA Parken i Örebro. Materialet samlas i en databas för att i tre delrapporter förse handelsnäringen med råd och verktyg inom de tre centrala frågorna om nätverksorganisering, lönsamhet och hållbarhet. Projektet startar vid halvårsskiftet och ska pågå i två år.

Text: Lars Westberg