Örebro universitet befäster stark position i nationell rankning

Örebro universitet befäster en stark position bland landets universitet och högskolor. När den oberoende organisationen Sveriges universitetsranking (Urank) rangordnar Sveriges lärosäten kommer Örebro universitet som nummer 12 av 28. Det innebär att Örebro universitet placerar sig före de unga universiteten och alla högskolor, en position som lärosätet har för tredje året i rad.

- Det är mycket glädjande att vi står oss så bra i konkurrensen. Det är ett gott betyg på den utveckling lärosätet genomgått de senaste åren där vi har satsat målmedvetet på professionsutbildningar och forskning, säger rektor Jens Schollin.

För sjunde året i rad rangordnar Urank Sveriges universitet och högskolor. Urank är en oberoende universitets- och högskolerankning baserad statistik från Universitetskanslersämbetet, SCB och annat officiellt material. Bakom bedömningen finns olika kriterier som tar hänsyn till bland annat söktryck, lärartäthet, studenternas prestationer och hur de färdigutbildade lyckats med att få jobb.

För tredje året finns dessutom en rankning av flera utbildningar. Bland annat kommer Örebro universitets psykologutbildning trea bland landets psykologutbildningar.

Mångfald en styrka

Enligt Urank är mångfald en av Örebro universitets styrkor. Här har bedömarna tagit hänsyn till exempelvis hur stor andel av studenterna som är första generationens invandrare eller könsfördelningen inom utbildningar och kurser.

- Det är otroligt viktigt för ett universitet att vara inkluderande och att representeras av människor med olika bakgrund. Universiteten är lärande organisationer som behöver drar nytta av den kunskap som kommer genom mångfald. Det gynnar både utbildning och forskning, säger professor Thorsten Nybom, Urank.

Däremot återstår mycket arbete för att öka student- och forskarutbytet med andra länder. Vad gäller internationalisering bedöms Örebro universitet ha mycket att förbättra.

- Internationalisering är något vi behöver bli mycket bättre på. Att öka student- och lärarutbytet med universitet i andra länder är en av våra viktigaste framtidsstrategier för att utveckla Örebro universitet, säger rektor Jens Schollin.