Örebro universitet placerar sig bäst bland landets läkarutbildningar

Medicine studerandes förbund, som är en del av Sveriges läkarförbund, har utvärderat landets sju läkarutbildningar. Örebro universitet får högsta betyg på såväl de praktiska som de teoretiska delarna.

– Det är fantastiskt att utbildningen efter en så kort tid håller en så hög kvalitet. Det är ett lagarbete där många gör en strålande insats, säger rektor Jens Schollin.

Medicine studerandes förbund, MSF, har bett alla läkarstudenter på termin sex att svara frågor om sin utbildning. MSF drar slutsatsen att det finns utrymme för förbättring på framför allt de praktiska delarna av utbildningen på vissa orter.

Det finns till exempel tydliga skillnader i hur stor andel av studenterna som fått utföra praktiska moment i kontakten med patienter. I Örebro har nästan alla fått arbeta praktiskt medan inte ens hälften har fått det i Linköping.

En ständigt aktuell fråga som funnits med i debatten om det svenska läkarprogrammet under många år är den om hur många platser som ska finnas. Totalt anser 28 procent att studentantalet påverkar kvalitén på utbildningen men i Örebro är den siffran endast 2 procent.

Föreläsningarna får högst betyg i Örebro och Göteborg och Örebro ligger långt över snittet när det gäller såväl undervisning i ledarskap som genus och jämställdhet.

Text: Linda Harradine