Örebrostudenter fick pris för uppsats om kriskommunikation

Peter Mathisen och Pontus Blomgren, Örebro universitet, har belönats för sin C-uppsats om hur myndigheter använder sociala medier i krissituationer. Uppsatsen fick andrapris av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vinnarna i uppsatstävlingen.Vinnarna i MSB:s uppsatstävling 2014 tillsammans med MSB:s forskningschef: Från vänster till höger: Sofie Frankzén, Per Sundström, Elin Brudin, Peter Mathisen och Pontus Blomgren.
 

Peter Mathisen och Pontus Blomgren tog i våras sin examen vid PR och informationsprogrammet vid Örebro universitet. För sin C-uppsats ”Simone - den sociala stormen? En studie av offentliga verksamheters kriskommunikation i sociala medier” belönades de med diplom och 7 500 kronor i MSBs uppsatstävling.

- Vi har intervjuat informatörer och kundtjänstmedarbetare inom tre myndigheter (Trafikverket, Sjöfartsverket och SMHI) i anslutning till stormen Simone förra året. Vi ville ta reda på vilka personer som praktiskt jobbar med sociala medier och hur myndigheterna använder sig av sociala medier, säger Peter Mathisen.

En av lärdomarna från studien är att sociala medier inte är helt integrerade i kriskommunikationsarbetet.

- Här behövs mer arbete för att göra bland annat chefer och ledning medvetna om hur viktiga och användbara sociala medier kan vara i en krissituation, säger Peter Mathisen.

Uppsatstävlingen är något som MSB arrangerar varje år bland Sveriges högskolestudenter. Tävlingen har som mål att stimulera till forskning inom området samhällsskydd och beredskap.