Över 45 forskningsmiljoner från KK-stiftelsen till universitetet

Forskare vid Örebro universitet har fått sammanlagt över 45 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Fem projekt har fått anslag inom programmet Hög, som ger forskare och företag möjlighet att gemensamt svara på en forskningsfråga. Det största bidraget kom från Sidus-programmet, 27 miljoner kronor. Det fick forskare inom datateknik för att starta en ny forskningsmiljö med fokus på teknik i hemmet.

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft och stiftelsens fokus är på forskning som sker i samverkan med näringslivet.

– KK-stiftelsen är en väldigt viktig forskningsfinansieringskälla för Örebro universitet, säger rektor Jens Schollin. Vi har hittat formen för samverkan med KK-stiftelsen och vi hoppas på fortsatt ännu bättre utveckling av forskning i samverkan med KK-stiftelsen

Målet för KK-stiftelsens program Hög är att forskare och företag tillsammans besvarar en gemensam frågeställning. Syftet är att arbetet ska generera resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv och skapa möjligheter till ett nära samarbete.

Dessa fem projekt har fått anslag inom Hög-programmet:

  • Vill hitta metod för 3D-utskrift av metaller
  • Undersöker konsten att greppa förpackningar
  • Forskning för en effektivare järnväg
  • Vill förbättra riskbedömningar av utsläpp i miljön
  • Undersöker långtidseffekter av miljögifter i låga doser

Syftet med Sidus-programmet är att lärosäten och industriforskningsinstitut med närliggande och kompletterande ämneskompetens tillsammans ska bedriva forskning. Programmet satsar på internationellt erkända forskningsmiljöer som genom samarbete vill utveckla och förnya delar av sin befintliga verksamhet.

Dessutom ingår forskare vid Örebro universitet i ett Sidus-projekt som leds av Högskolan i Skövde.