Pedagogiska pristagare och samverkansstipendiater

Två pedagogiska pris och två samverkansstipendier delades ut när Örebro universitet höll akademisk högtid i helgen.

Det pedagogiska priset delades ut av Örebro studentkår till lärare som levandegjort undervisningen och utmärkt sig som duktiga pedagoger. Pristagarna var universitetsadjunkterna Linda Söderlindh, retorik, och Carl-Johan Wase, rättsvetenskap. Linda Söderlindh fick priset med motiveringen:

"Med god ämneskunskap skapar hon förståelse för värdet av olikheter i samhället, hjälper studenterna att utveckla sina kunskaper och att hitta sina egna styrkor."

Om universitetsadjunkt Carl-Johan Wase löd motiveringen:

"Han brinner för sitt ämne och skapar tillsammans med sina studenter en aktiv kunskapsutveckling och nytänkande."

Samverkansstipendier

Örebro universitet och Regionförbundet Örebro delade ut två stipendier på 20 000 kronor till personer som på ett innovativt sätt utvecklat universitetets samarbete med andra aktörer i Örebroregionen.

Universitetslektor Jürgen Degner tog emot stipendiet för sin forskning om ungdomar som är placerade för vård inom samhällets ramar.

"(Han) driver ett oförtröttligt arbete för samverkan med berörda institutioner i samhället i syfte att förbättra och strukturera vården för målgruppen. Jürgen Degner har på ett förtjänstfullt sätt samverkat bland annat med Statens institutionsstyrelse och Örebro kommun," löd motiveringen.

Det andra stipendiet tillföll doktoranden Karin Hellfeldt som i ett stort projekt med Örebro universitet och Örebro kommun samverkar kring mobbning i skolan.

"Karin Hellfeldt har under flera år visat en tydlig vilja till samverkan med det omgivande samhället och framlagt idéer om möjliga samverkansvägar med skolorna och företrädare för Örebro kommun."