Plus och minus för utbildningar till specialistsjuksköterska

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger fyra av sex utbildningar vid Örebro universitet omdömet mycket hög eller hög kvalitet i sin senaste utvärdering, två utbildningar har brister. Det är utbildningar inom omvårdnadsvetenskap och till specialistsjuksköterska, som utvärderats.

Inom omvårdnadsvetenskap får Örebro universitets masterutbildning omdömet mycket hög kvalitet. Totalt har endast sju utbildningar i landet fått det här högsta omdömet. Magisterutbildningen får hög kvalitet.

Bra förutsättningar

Av utbildningarna till specialistsjuksköterska har UKÄ utvärderat fyra inriktningar: ambulanssjukvård (hög kvalitet), distriktssköterska (hög), anestesisjukvård (brist), hälso- och sjukvård för barn och ungdom (brist).

- Att två av fyra utbildningar till specialistsjuksköterska visar brister är något vi tar på stort allvar. Eftersom granskningen baseras på uppgifter två år tillbaka i tiden har vi redan hunnit vidta flera åtgärder för att komma till rätta med kvaliteten och med tanke på det utgångsläget har vi också goda förutsättningar att lyckas, säger Elisabeth Ericsson, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin.

De utbildningar som har brister kommer att granskas av UKÄ igen om ett år.

UKÄ utvärderar de utbildningar på landets lärosäten som kan leda till en kandidat-, magister, master- eller yrkesexamen. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Den här gången har UKÄ har utvärderat 134 utbildningarna i hela landet inom omvårdnadsvetenskap och till specialistsjuksköterska. Av dem får 7 utbildningar det högsta omdömet mycket hög kvalitet, 48 omdömet hög kvalitet och 79 omdömet bristande kvalitet.