Professor Dan Johansson tilldelas årets PJ-pris

Dan Johansson, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, tilldelas årets PJ-pris.

– Jag är mycket glad över att ha tilldelats priset. Dels för egen del, men framför allt för att det uppmärksammar forskning av stort värde för näringsliv och samhälle, säger Dan Johansson.

Dan Johanssons forskning behandlar framför allt företagande och företagandets villkor. Han är också verksam vid Handelns utredningsinstitut.

Juryns motivering: "Professor Dan Johansson har på ett idérikt och uthålligt sätt uppmärksammat entreprenörernas och företagsklimatets betydelse för utveckling och nya jobb. Han har blick för de enskilda individerna, vilket ger hans samhällsvetenskapliga insatser en angelägen humanistisk dimension och berikar den allmänna debatten. Han väljer egna vägar och frågeställningar oavsett vad de akademiska trenderna föreskriver och gör en viktig insats genom att inspirera studenter och kolleger."

PJ-priset instiftades i samband med PJ Anders Linders 50-årsdag den 19 juni 2012, då vänboken Den borgerlige optimisten presenterades. Dessutom organiserades en insamling. Resultatet av insamlingen kommer att delas ut i form av stipendier – ett om året under fem års tid – till personer som har gjort betydelsefulla insatser i vänbokens anda. Prissumman är 30 000 kr. 2013 års pristagare var Martin Tunström, politisk chefredaktör vid Barometern.