Psykologstudenter möts i Örebro

Sveriges största kongress och mässa för psykologstudenter, PS14, hålls i år på Örebro universitet 2-4 maj. Över 700 deltagare reser in från hela Sverige. Huvudfokus för årets kongress, som arrangeras av psykologistudenter, är att främja möten mellan studenter och yrkesverksamma psykologer.

– Vi ser fram emot att vara värd för PS14. Det är en enorm möjlighet för Örebro universitet att få visa upp och lyfta fram vårt lärosäte. Vi ser kongresser som ett verktyg för att utvecklas och en arena för att knyta kontakter, säger Jens Schollin, rektor Örebro universitet.

Årets tema är ”I förändring” och syftar till att diskutera hur samhället och psykologyrket förändrats och fortsätter förändras. Psykologens jobb kretsar ofta kring att hjälpa till att skapa förändring för individer och samhället. Ständiga omdaningar i omgivningen påverkar psykologens roll och det är dessa som diskuteras i år.

– Att hålla kongressen på Örebro universitet ger oss möjligheter att visa hur Örebrostudentens vardag ser ut. Kongressen roterar mellan Sveriges lärosäten och i år får Örebro som stad och lärosäte sätta sin prägel på PS, säger Fredrik Karlsson, ordförande PS14.

– Det är mycket positivt att Örebro universitet tar på sig värdskapet för PS14. Universitetet är en av våra viktigaste aktörer i arbetet med att utveckla Örebro som mötesstad. Vi utgår alltid från att möten ska vara ett strategiskt verktyg för den verksamhet som ska lyftas fram, säger Monica Ståhl vid Örebro Convention Bureau, som har till uppgift att få olika organisationer att ordna sina möten i Örebro.