Rapp ger patienter trygghet efter operation

I Sverige genomförs en miljon dagkirurgiska operationer varje år men det finns ingen systematisk uppföljning av patienternas återhämtning. Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått 3 miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att en app, som ger patienter trygghet och sjukvården en kvalitetskontroll, ska bli verklighet.

Recovery Assessment by Phone Points, Rapp, är en infrastruktur för information som via en mobilapp kan användas för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer. Den gynnar såväl sjukvården som patienter.

– Många patienter berättar att de känner sig otrygga, oroliga och ensamma efter utskrivning och att det beror på brist på återkoppling. De vet inte vad de kan förvänta sig av återhämtningsprocessen, säger Ulrica Nilsson.

Kontakt med sjuksköterska

Det finns ingen systematisk uppföljning efter dagkirurgi varken i Sverige eller internationellt och det är den luckan Rapp kan fylla. Patienten skriver in sina värden i appen och får samtidigt frågan om de vill att en sjuksköterska ska kontakta honom eller henne.

– Då kan vi dessutom undvika att primärvården belastas i onödan. Det är oftast dit som patienten vänder sig när de inte vet vart de ska få svar på sina frågor, säger Ulrica Nilsson.

Dessutom kan sjukvården använda informationen för att göra kvalitetsuppföljningar. De kan undersöka effekter av förändringar av läkemedel, produkter, teknik, vårdinsatser och kompetensutveckling och dessutom göra nationella jämförelser.

– Dessutom kan vården undersöka skillnader mellan till exempel olika anestesimetoder, kirurgiska ingrepp och patientgrupper samt kopplas till olika kvalitetsregister, säger Ulrica Nilsson.

Från idé till innovation

Den tekniska lösningen från infrastruktur, datalagring fram till användargränssnittet för Rapp sker i samarbete med it-företaget Nethouse. Nethouse och Örebro universitet enterprise AB har bildat ett bolag tillsammans för att Ulrica Nilssons forskning ska nå hela vägen från idé till innovation.

– Det är väldigt roligt att vara med från början och bygga lösningen utifrån de behov som finns hos såväl vårdgivare som patienter. När vi kommer med i detta tidiga skede kan vi designa och konstruera lösningen med direkt koppling till användar- och affärsnyttan, säger Fredrik Stenman, VD Nethouse Örebro AB.