Robotavslutning med Öppet hus

Det är inte bara skolorna som har avslutningar så här års. På fredag bjuder Robot-Era, ett EU-finansierat forskningsprojekt för att utveckla tekniska hjälpmedel för äldre personer, på Öppet hus som en avslutning på en fas i projektet. Ett 20-tal äldre personer har testat sex olika funktioner i hemmiljö i Länsgårdens träningslägenhet Ängen.

– Vi har nu testat de första prototyperna av Robot-Era under flera månader forsknings- och innovationslägenheten, säger Alessandro Saffiotti, professor i datavetenskap vid Örebro universitet. Nu ska forskarna utvärdera erfarenheterna för att utveckla nästa upplaga av systemet, som ska testas av olika användare nästa år.

Robot-Era är det största pågående EU-projektet, som handlar om robotar för äldre personer. Det koordineras från Scoula Superiore Sant Anna i Italien och omfattar en blandning av universitet, forskningscentra, privatföretag och samhällsinstitutioner. Parterna kommer även från Storbritannien och Tyskland. I Sverige drivs det av Örebro universitet i samarbete med landstingsägda Länsgården AB.

Målet för projektet är att skapa integrerade robotar och smarta lösningar i hemmet och i närmiljön för att utveckla möjligheterna för äldre personer att leva oberoende och med hög kvalitet. Robotarna ska kunna assistera både i hemmet och på gatorna.