Routledge ger ut Örebroforskares bok om kärlek och jämställdhet

Lena Gunnarssons avhandling handlar om makt, kön, sexualitet och kärlek och om hur kvinnor i det som formellt är jämställda samhällen underordnas männen. Nu ges avhandlingen ut i bokform på förlaget Routledge under titeln The Contradictions of Love.

I sin doktorsavhandling i genusvetenskap menar Lena Gunnarsson att vi inte kan förstå maktrelationerna i samhället mellan män och kvinnor utan att se hur de är förankrade i behovet av kärlek, omsorg, extas, bekräftelse och samhörighet. För trots att vi lever i ett samhälle som formellt är jämställt och trots att kvinnor generellt inte behöver bli försörjda av en man så finns det en könsmaktstruktur, som genomsyrar kärleksrelationer. Vårt naturliga behov av kärlek bidrar helt enkelt till könsmaktsordningen.

Det här har Anna G. Jónasdóttir beskrivit i tidigare arbeten med tesen att män exploaterar kvinnors kärlekskraft, en kraft som innefattar både omsorg och erotisk extas, och denna tes undersöks och utvecklas i avhandlingen.

– Boken är framförallt ett försök att utmana det underskott av kärlek, som finns i social teori i allmänhet och i feministisk teori i synnerhet, säger Lena Gunnarsson, som i boken utvecklar en modell för hur förändring kan komma till stånd. Kvinnor behöver dels rikta mer av sin kärlek – erotisk eller icke-erotisk – mot varandra och bort från män, dels rikta sin kraft mera inåt för att stärka sig själva och därmed bli mindre beroende av män..

I anslutning till bokutgivningen har förlaget publicerat en intervju med författaren.

Läs intervjun och om boken här.