Så väljer ungdomar politik

På Örebro universitet genomförs just nu världens största studie om ungdomar och politik. Målet är att få veta mer om hur yngre utvecklar politiska kunskaper och värderingar.

Detta år kallas för supervalåret eftersom vi ska gå till valurnorna både i maj för EU-valet och i september för valet till riksdag, regioner, landsting och kommuner. Valet är själva grunden för vår representativa demokrati, det är då vi kan göra oss av med politiker vi inte är nöjda med, släppa fram nya eller visa tilltro till de gamla.

Men det finns också en oro för att minskande politiskt engagemang, valdeltagande och medlemsantal i de politiska partierna är ett hot mot demokratin. Därför är den forskning om hur unga utvecklar sina politiska kunskaper och värderingar högintressant.

Forskargruppen Youth & Society (YeS), som bildades tack vare ett sjuårigt anslag från Riksbankens jubileumsfond, har nått halvtid och på allvar börjat publicera resultat som bör vara intressanta inte minst för politiska partier och kandidater. Forskningen har också fått utmärkta omdömen i de halvtidsutvärderingar som gjorts.