Samarbete med Kongo om utsatta kvinnor

Ett forskningssamarbete kring kvinnor som utsatts för sexuellt våld mellan ULPGL i Goma i östra Kongo och Örebro universitet har fått stöd från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Stint) med 800 000 kr. Samtidigt har Stint också gett stöd till ett samarbetsprojekt med ILU i Bujumbura i Burundi, som tog sin början när forskare från de tre universiteten möttes i Burundi.

– Det är roligt att vi bland 107 sökande är ett av 12 projekt som beviljats pengar i den här utlysningen, säger docent Annsofie Adolfsson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, IHM. Medsökande i projektet är universitetslektorerna Berthollet Kaboru och Gunnel Andersson.

Samarbetet mellan Örebro och Gomauniversitetet med det långa namnet Université Libre des Pays des Grand Lacs ska undersöka vilken betydelse det har att öka kompetensen hos sjukvårdspersonal, som möter kvinnor som utsatts för sexuellt våld.

– I en pilotstudie kunde vi konstatera att personalen saknade både utrustning och kunskaper för att bemöta de här kvinnorna på ett bra sätt. Pengarna från Stint innebär att vi kan gå vidare med olika möten, engagera doktorander och förbereda den mer omfattande datainsamlingen, berättar Berthollet Kaboru.