Sara Thunberg trea i nationell uppsatstävling

Sara Thunberg, socionom och magister i socialt arbete vid Örebro universitet, har belönats med en tredjeplats i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling "Brottsoffer i fokus 2014".

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Rådet för Brottsofferfonden med jämna mellanrum utlyst en uppsatstävling kallad Brottsoffer i fokus. Den elfte omgången av tävlingen är nu avslutad med 45 deltagande uppsatser.

Vid en prisceremoni på Brottsoffermyndigheten presenterades de vinnande uppsatserna. Sara Thunberg belönades med 5 000 kronor och en tredjeplacering för sin uppsats "Who cares? - A study of the Social Services' Responsibility for Crime Victims." Uppsatsen handlar om hur brottsofferstödet är organiserat i förhållande till socialtjänstens ansvar med särskilt fokus på samverkan mellan socialtjänsten och Brottsofferjouren.

Josefin Niit och Lisa Norrbin, Mittuniversitetet, stod för det vinnande bidraget och andra pris gick till Linn Grönholdt Palm, Stockholms universitet. De tre vinnande uppsatserna har publicerats i en antologi med titeln Brottsoffer i fokus.