Start för nattvandringar vid Campus Örebro

Örebro studentkår bjuder in till uppstart för nattvandringar vid Campus Örebro. Bakgrunden är den senaste tidens oprovocerade överfall i anslutning till Örebro universitets campusområde.

I morgon torsdag, den 2 oktober klockan 19.30, välkomnas intresserade till hörsal HSL1 i Långhuset, Örebro universitet. Representanter från Örebro studentkår, Örebro universitet, polisen, Örebro brottsförebyggande råd och det kommunala bostadsbolaget Öbo kommer att finnas på plats. Efter mötet kommer den första nattvandringen att äga rum.

- Det här är en första ansats till att se intresset för att starta nattvandringar och dessutom kunna ge information. Som student tror jag det är viktigt att se att sådana här initiativ genomförs för att öka tryggheten, säger Örebro studentkårs ordförande Katrine Arnhällen.

Detta är något som Örebro universitet ser positivt på.

- Ett mycket bra studentinitiativ, som visar på det enorma engagemang som finns bland våra studenter och som jag är mycket glad för kommer fram då sådana här händelser inträffar i vårt närområde, säger Erik Nilsson, säkerhetschef vid Örebro universitet.