Stora datamängder blir begripliga och användbara

Under den senaste tiden har utvecklingen gått snabbt när det gäller tekniska lösningar som ger människor trygghet och självständighet i hemmet. Men det finns en lucka mellan teori och praktik och nu satsar KK-stiftelsen 27 miljoner för att överbrygga den.
– Det brister för att vi inte vet hur vi på ett enkelt sätt ska generera användbar information från de stora mängder data som de olika tekniska lösningarna producerar, säger Örebroforskaren Amy Loutfi.

Ett exempel på teknik i hemmet är sensornätverk som kan dokumentera hemmamiljön men också fysiologisk data.

– Sensorerna är användbara eftersom de samlar viktig i data om den boendes vardagliga behov, aktiviteter, eventuella problematiska situationer samt fysiologisk tillstånd. Men för att kunna dra nytta av datan så måste vi förstå vad den betyder för personal inom vård och omsorg samt hemmets invånare. Dessutom måste vi kunna bedöma om den är tillräckligt betydelsefull för att föra vidare, säger Amy Loutfi, som är forskare i datateknik vid Örebro universitet och leder den nya forskningsmiljön.

Användbart verktyg

Målet är att forska fram IT verktyg som lätt plockar fram den information som är betydelsefull och omvandla data till nyttig information för alla som kan tänka sig att använda den. Nästa steg är att föra samman den med det som står i olika vårdjournaler. Det skapar en helhetsbild för vård och omsorg personal som ska bedöma vilka insatser och hjälp den äldre behöver.

– Utmaningen för att få det att fungera är att överbrygga luckan mellan maskindata och människa. Data i form av siffror ska föras samman med det som vi kallar den semantiska informationen, det vill säga information som människor samlar in och sammanställer, säger Amy Loutfi.

Dessutom måste verktygen vara lätta att använda för såväl vården som för den som har sensornätverket installerat i sitt hem.

– Användare kan inte förväntas programmera sensornätverket utan ska med en enkel order kunna be det utföra en uppgift. Samtidigt ska vårdaren enkelt och snabbt kunna plocka ut det som de behöver, säger Amy Loutfi.

Betydelsefullt

– Det här är forskning som är betydelsefull för våra kunder och användare av våra produkter, och därmed för Abilia. Vi vill att våra produkter ska möta våra kunders behov så långt som möjligt. En lösning skulle ge oss bättre förutsättningar att utveckla nya produkter men också att i större utsträckning utnyttja dem som redan finns. Vi följer forskningen med stort intresse, säger Johan Borg forskningsansvarig på hjälpmedelsföretaget Abilia.

Projektet finansieras genom KK-stiftelsens Sidus-program. Det satsar på internationellt erkända forskningsmiljöer som genom forskningssamarbete vill utveckla och förnya delar av sin befintliga verksamhet. Målet med satsningen är att nya och varaktiga distribuerade starka forskningsmiljöer utvecklas.

– Vi kommer att arbeta tillsammans med Mälardalens högskola och forskningsinstitutet SICS Swedish ICT i Stockholm och Linköping. Vi har olika spetskompetenser och tillsammans kan vi arbeta med alla delar, säger Amy Loutfi.

- Vårt syfte är att bilda en ny forskningsmiljö som samlar de bästa kompetenserna inom det här teknikområdet i Sverige.

Text: Linda Harradine