Studenter bidrog till nya måltidsdrycker

Studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan deltog som testpanel av de nya måltidsdrycker som Ica tagit fram. Dryckerna prövas tillsammans med olika maträtter och resultaten matas in i särskilda datorprogram. Foto: Asgeir Nilsen

Studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan deltog som testpanel av de nya måltidsdrycker som Ica tagit fram. Dryckerna prövas tillsammans med olika maträtter och resultaten matas in i särskilda datorprogram. Foto: Asgeir Nilsen

Studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, har bidragit till Icas utveckling av nya måltidsdrycker. Sensorisk forskning vid Restaurang- och hotellhögskolan är också knuten till arbetet.

- Vi har ambitionen att närma utbildning och forskning med näringslivet och därigenom öka samspel och utbyte av varandras kunskaper, säger professor Åsa Öström vid Restaurang- och hotellhögskolan.

Bakgrunden till samarbetet med Ica ligger tre år tillbaka i tiden när Ica tog forskaren Johan Swahn till hjälp för att utveckla sin marknadsföring med fokus på våra sinnen. I sin doktorsavhandling undersökte han hur man kan kommunicera smak och utveckla ett sensoriskt språk för marknadsföring inom livsmedelsindustrin. Hans avhandling ingick i ett forskningsprojekt vid Örebro universitet finansierat av KK-stiftelsen och Ica Sverige AB.

Naturlig fortsättning

- Jag vill utveckla ett språk som ger praktiska exempel på hur butiker och livsmedelsindustrin kan förmedla en tänkt smakupplevelse och kan göra konsumenternas val enklare, säger Johan Swahn, som i dag är specialist på sensorisk marknadsföring på Ica.

Johan Swahn, Ica, och doktoranden Asgeir Nilsen

Johan Swahn, Ica, och doktoranden Asgeir Nilsen, Restaurang- och hotellhögskolan, arbetar båda med smaker och hur de kommunikativt kan förmedlas till kunder och konsumenter med ord och bild. Foto: Ica Sverige

Johan Swahn har fortsatt att utveckla ett språk för att kommunicera smak till kund och konsument. När Ica stod i begrepp att ta fram ett nytt sortiment måltidsdrycker såg han en naturlig koppling till att fortsätta knyta forskning och marknadsföring närmare varandra.

- Det här är ett intressant steg att koppla samman forskning med utveckling inom mat och dryck. Hittills är det systembolaget som ligger långt framme på det här området med sina sätt att kommunicera smaker och smakkombinationer till kunder, säger Johan Swahn.

Tillsammans med Asgeir Nilsen, doktorand vid Restaurang- och hotellhögskolan, har Johan Swahn utvecklat en forskningsstudie om sensorisk analys vilken har tillämpats när Ica tagit fram sina nya måltidsdrycker. I projektet har ett examensarbete publicerats under våren (C-uppsats) dessutom har en studentpanel provsmakat dryckerna och testat dem tillsammans med olika maträtter för att göra bedömningar av kombinationerna.

- Traditionellt så bedöms ju mat- och dryckesprodukter var och en för sig av en panel eller i ett konsumenttest, men hur produkten fungerar i kombination med andra smaker är dåligt undersökt. Samarbetet med Ica är ett nytt och spännande område som samtidigt är bevis på att det vi gör är till praktisk nytta, säger doktorand Asgeir Nilsen.

Ica lanserar de nya måltidsdryckerna under hösten.