Studie om döva barns påverkan av hörselimplantat nominerad till Årets avhandling

Ingela Holmströms forskning kring användningen av hörselimplantat bland döva barn har uppmärksammats internationellt. Nu har hennes avhandling blivit nominerad till Årets avhandling (Dissertation of the Year 2013 Award) av/hos den amerikanska organisation NCA.

Döva barn får i allt högre grad så kallat cochleaimplantat vilket bidrar till att deras föräldrar i större utsträckning väljer att låta barnen gå i skola tillsammans med hörande elever. Ingela Holmströms forskning visar däremot att när teknologin kommer i fokus påverkas barnens umgänge i skolan.

– Jag har undersökt hur hörselnedsättningen påverkar barnens relationer, kommunikation, identitet och deras vardagsliv i skolgången med hörande kamrater. Jag är förvånad över att teknologin får ta så stor plats, det gör att formerna för umgänget i klassrummet, och därmed vilken identitet barnen med cochleaimplantat får, påverkas i hög grad, säger Ingela Holmström.

Internationellt uppmärksammad

Ingela Holmström lade fram sin doktorsavhandling vid Örebro universitet i slutet av 2013. Nu har den nominerats till priset Dissertation of the Year 2013 Award som årligen delas ut av den amerikanska organisationen National Communication Association (NCA) och dess division Division of Language and Social Interaction. Vinnaren tillkännages i november.

- Att bli nominerad (shortlistad) av en så stor och välrenommerad organisation betyder oerhört mycket inte bara för mig utan också för forskningsgruppen där jag ingår. Det är ett kvitto på att vi bedriver forskning av hög internationell klass och öppnar också för nya samarbetsmöjligheter med forskare från andra delar av världen.

Ingela Holmström ingår i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön CCD (Communication, Culture and Diversity) vid Örebro universitet. Inom forskningsmiljön CCD studeras identitet, kultur och kommunikation i institutionella sammanhang.