Sweden-India Project firar 20 år

Sedan 1994 har Socionomutbildningen vid Örebro universitet, i samarbete med Lakshmi Kumar, drivit utbildningsprogrammet Sweden-India Project i Pune, Indien. Nu firar projektet 20 år. Hittills har cirka 700 studenter deltagit.

– Vi vet mycket om hur det sociala arbetet i Sverige fungerar, men inte så mycket om hur det fungerar utomlands och andra länder har säkert problem som inte finns i Sverige. Det ska bli spännande och intressant att få komma till Indien och se hur de arbetar där.

Det säger Örebrostudenten Saba Selomon som i höst åker till Pune inom ramen för det 20-årsjubilerande Sweden-Indiaprojektet.

Lakshmi Kumar har sedan starten 1994 varit koordinator för utbildningsprogrammet och har medverkat till att ungefär 700 studenter på olika socionomutbildningar i Sverige rest till Indien. Programmet startade i Örebro och har sedan vuxit till att även omfatta andra lärosäten.

Internationell erfarenhet

– Många studenter vill ha internationella erfarenheter. De kommer att möta människor från andra kulturer i sitt arbete och då är det här ett sätt att skaffa sig kunskaper och självförtroende, säger Lakshmi Kumar.

Saba Selomon och hennes kamrater från Örebro universitet ska i Indien besöka olika organisationer och myndigheter och följa deras arbete mellan augusti och december. Rapporten från besöket är en del av deras femte termin av socionomprogrammets totalt sju terminer.

Att det gått 20 år sedan Sweden-Indiaprojektet startade firades den 16 maj med en återträff öppen för alla som deltagit genom åren. Bimla Chandor, kulturansvarig vid Indiens ambassad medverkar och olika talare kommer att berätta om projektet och betydelsen av globalisering och integration i socialt arbete.