Toppbetyg för avancerade program inom idrottsvetenskap

Två av Örebro universitets idrottsvetenskapliga program med inriktning fysiologi och medicin får högsta omdömet "mycket hög kvalitet" i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste kvalitetsutvärdering. Örebroutbildningarna är de enda av 13 utvärderade idrottsvetenskapliga utbildningar i hela landet som får toppbetyg.

UKÄ utvärderar utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

De utbildningar som utvärderats vid Örebro universitet den här gången är grundutbildning och avancerade utbildningar inom idrottsvetenskap. Grundutbildningen (Tränarprogrammet) som ger kandidatexamen ger UKÄ omdömet hög kvalitet. Påbyggnadsutbildningarna på master- och magisternivå (Idrott med inriktning fysiologi och medicin) får toppbetyget mycket hög kvalitet.

- Det här är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete som lett till att vi numera har en framgångsrik forsknings- och utbildningsmiljö inom det idrottsvetenskapliga ämnet här på Örebro universitet, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Erkända forskare

I ett pressmeddelande skriver UKÄ: "Magisterutbildningen och masterutbildningen vid Örebro universitet som båda bedöms ha mycket hög kvalitet bedrivs av internationellt erkända forskare och lärare med goda nätverk..."

- Det här visar att vi arbetar på rätt sätt och stärker oss i vårt fortsatta arbete att erbjuda utbildningar av högsta möjliga klass, säger professor Fawzi Kadi, som också är programansvarig.

- Vi har som utgångspunkt att knyta forskning och utbildning nära varandra vilket ger bra resultat och kvalitetsmässigt bra utbildningar. Studenternas examensarbeten genomförs till exempel i nära koppling till våra forskningsprojekt, våra studenter på avancerad nivå får också vara med i skarpt läge och delta i olika forskningsprojekt.

Utvecklingsarbetet av de avancerade programmen har skett i samarbete med Norges Idrottshøgskole (NIH) vilket enligt Fawzi Kadi bidragit till det goda resultatet. Master- och magisterprogrammen var vid starten för cirka fem år sedan de första i Sverige med inriktningen idrottsfysiologi och medicin.