Två utbildningar vid Örebro universitet bland landets 20 mest sökta

Örebro universitets utbildningar till jurist och läkare tillhör landets 20 mest sökta. Det visar Universitets- och högskolerådets siffror för ansökningarna till höstterminens program och kurser. Det totala antalet sökande till Örebro universitet fortsätter dessutom att öka. Drygt 44 000 har sökt till höstens program och kurser vilket är 3 000 fler än förra året, en ökning med drygt sju procent.

- Vi har sett den här tendensen i flera år. Allt fler vill studera på universitet och högskola och intresset för de längre professionsinriktade programutbildningarna ökar. Örebro universitet har medvetet satsat på längre program för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet som leder till jobb. Därför är det glädjande att se ett ökande intresse för våra populära program, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

De mest sökta utbildningarna är liksom förra året programmen till jurist, läkare, psykolog, socionom och civilekonom. Två utbildningar återfinns dessutom bland landets 20 mest sökta, juristprogrammet (plats 12) och läkarprogrammet (17). Därmed stärker Örebro universitet sin position på den nationella arenan.

- Vi har aldrig tidigare haft en så stark position bland landets mest sökta utbildningar vilket är ett kvitto på att vårt arbete med att leverera utbildning med hög kvalitet ger resultat. Det är dessutom unikt i landet att ett så ungt universitet som Örebro universitet har två så starka utbildningar bland landets 20 i topp, säger rektor Jens Schollin.

Nytt program

En nyhet i Örebro universitets utbildningsutbud är programmet "Medier, kommunikation och PR". Intresset för utbildningen har visat sig stort med 1 400 sökande (202 förstahandssökande) till starten i höst.

- Tidigare har vi haft fyra program som vi nu sammanfört till två, Filmprogrammet och det nya Medier, kommunikation och PR. Med färre program som har fler utbildningsplatser vill vi koncentrera våra resurser och därmed stärka kvaliteten i utbildningarna, säger enhetschef Joel Rasmussen.

Intresset för lärarutbildning varierar beroende på inriktning. Utbildning till förskollärare och grundlärare är fortsatt populära medan ämneslärarprogrammet, liksom i övriga landet, fortfarande har lågt söktryck.

Örebro universitets mest sökta program

Totalt antal sökande (förstahandssökande inom parentes)

  1. Juristprogrammet, 5 415 (643)
  2. Läkarprogrammet, 4 858 (302)
  3. Psykologprogrammet, 3 680 (375)
  4. Socionomprogrammet, 3 244 (371)
  5. Civilekonomprogrammet, 2 787 (300)
  6. Ekonomiprogrammet, 2 321 (187)
  7. Personalvetarprogrammet, 2 263 (296)
  8. Sjuksköterskeprogrammet, 2 235 (346)
  9. Medier, kommunikation och PR, 1 400 (202)
  10. Förskollärarprogrammet, 1 171 (254)