Undersöker hur ortopedteknik hjälper patienten

Forskningen kring proteser och andra ortopedtekniska hjälpmedel har oftast haft ett tekniskt fokus medan patienternas upplevelser hamnat i skymundan. Nu har Gustav Jarl i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet anpassat en enkät – Opus – till svenska, som undersöker detta.

Avhandlingen heter The Orthotics and Prosthetics Users' Survey, Translation and Validity Evidence for the Swedish Version. Titeln beskriver vad projektet handlar om, att anpassa ett enkätverktyg till svenska och undersöka hur det fungerar.

– Vid tester i utlandet har det här instrumentet visat sig fungera bra. Opus är det enda instrument som utvecklats för en bred användning inom ortopedtekniken, alltså för både proteser och andra kroppsburna hjälpmedel, som till exempel knäbandage och ortopediska skor, säger Gustav Jarl.

Han har en bakgrund som ortopedingenjör, ett yrke med hantverkstraditioner, som akademiserats sent. Den första doktorsavhandlingen av en ortopedingenjör kom först i slutet av 1990-talet.

Patientupplevelse

– Tillverkningen av proteser är en liten del av vad vi arbetar med. Det som dominerar är olika hjälpmedel där kroppens muskler, leder och nerver fått nedsatt funktion, till exempel på grund av stroke eller diabetes. Men bakgrunden som ett hantverksyrke gör att forskningen varit väldigt tekniskt inriktad. Min avhandling intresserar sig för patienternas upplevelser.

Genom att Opus nu finns på svenska, finns det ett instrument för utvärdering av vilken effekt patienterna upplever att olika ortopedtekniska hjälpmedel har för dem. Det kommer att kunna användas både i klinisk verksamhet och i kommande forskningsprojekt.

– Förhoppningsvis kan det stärka patienterna perspektiv på de hjälpmedel som provas ut, säger Gustav Jarl.

Text: Lars Westberg