Utbildning i fokus när Ulf Kristersson presenterade vårpropositionen

- Har man inte minst gymnasieexamen så finns snart inga jobb kvar på den svenska arbetsmarknaden. Vi kommer med andra ord att ha ett samhälle som kräver ganska mycket utbildning framöver.

Det sade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson när han under tisdagen presenterade regeringens vårproposition på Örebro universitet.

Utbildning är och förblir en av de viktigaste frågorna på och för den svenska arbetsmarknaden.

- Unga människor utan slutförd gymnasieutbildning, nyanlända och äldre med låg utbildning, är de mest utsatta grupperna på den svenska arbetsmarknaden och har svårast att få jobb, konstaterade socialförsäkringsministern.

Utbildningssatsningar var därför, tillsammans med insatser för bättre cancervård och insatser för småföretag, huvudområde när Ulf Kristersson presenterade vårpropositionen på Örebro universitet. Pengar till ökade stödinsatser för grundskolelever, mer matematik i grundskolan och högre studielån löd några av punkterna.

Inom området högre utbildning har regeringen redan tidigare aviserat en utbyggnad av universiteten och högskolan med drygt 10 000 nya platser. Huvuddelen av utbyggnaden sker inom lärar- och förskollärarutbildningarna, men satsningar görs även på vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar. Utbyggnaden sker successivt under fyra år med start 2015.

Vid Örebro universitet betyder det totalt 466 nya utbildningsplatser inom åtta utbildningar. Främst är det lärarutbildningarna som växer med 448 platser. Universitetet tilldelas också medel för ytterligare tio platser inom utbildning till specialistsjuksköterska och en utbildning om åtta platser till barnmorska.