Utbytet gav meriterande publicering av C-uppsats

Allt fler studenter upptäcker nyttan av att få internationella erfarenheter genom utbytesstudier. Sjuksköterskorna Marie Carlsson och Stina Johansson kunde tack vare ett Sida-stipendium resa till Burundi för att skriva sin C-uppsats under sista terminen vid Örebro universitet. Dessutom har de i höst fått den publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift, vilket inte är särskilt vanligt för C-uppsatser.

– Det här har varit väldigt bra för oss. Det betyder mycket för ens utveckling att få jämföra hur det fungerar i ett annat land. Det har vi glädje av inte minst när vi i Sverige möter patienter från andra länder, säger Stina Johansson.

– Vi upptäckte att det fanns väldigt mycket som var likt hur sjuksköterskorna där arbetade i sitt yrke. Men mycket runt omkring är ju annorlunda, tillägger Marie Carlsson.

De bestämde sig ganska tidigt för att försöka komma utomlands under någon del av utbildningen. De fastnade för att söka pengar från ett stipendieprogram som heter Minor Field Studies, MFS. Det är Sida som fördelar stipendierna via Universitets- och högskolerådet. Syftet är att förbereda studenter och lärare vid svenska universitet att verka i globala sammanhang genom att hämta kunskaper i utvecklingsländer och integrera det i utbildningen.

Tuberkulos

Stina och Marie ville studera närmare hur sjuksköterskor arbetade med TBC-patienter.

– Tuberkulos är en väldigt vanlig sjukdom i Afrika, men som inte får lika mycket uppmärksamhet som hiv/aids och malaria. Vi kan också se att det blir dyker upp fall i Sverige också och vi ville veta mer om det.

Deras resa under åtta veckor till huvudstaden Bujumbura och International Leadership University där resulterade i en C-uppsats om sjuksköterskors roll och erfarenheter av att arbeta med att få tuberkulospatienter att fullfölja behandlingen av sin sjukdom.

Sjuksköterskornas nyckelroll

De besökte två centraler för tuberkulosbehandling, en i Bujumbura och en på landsbygden och intervjuade sjuksköterskor där.

– Det handlar om lång medicinering för patienterna, flera månader. Landsbygdskliniken var centrum för behandling av multiresistent smitta, vilket kräver kraftfullare medicinering med fler biverkningar. Man har nått framgångar i behandlingarna, men det sker också avbrott, som ofta är knutna till den utbredda fattigdomen. Sjuksköterskorna har en nyckelroll för att det ska fungera, det är de som möter och ger patienterna sin medicin.

Sedan Stina och Marie sökt stipendiet och börjat arbeta med förberedelserna hade de turen att få Berthollet Kaboru, lektor i omvårdnadsvetenskap på Institutionen för hälsovetenskap och medicin, som handledare.