Vill finna gränser för gjuteridamm

Forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset har fått ett bidrag från Forte på närmare 2,5 miljoner kronor för att undersöka hur arbetare i järngjuterier påverkas av att de utsätts för kvartspartiklar och damm. Syftet är att mäta hur inflammationsmarkörer påverkas av partikelexponering. För höga damm- och partikelhalter anses påverka riskerna för hjärt-kärlsjuklighet och problem i luftvägarna och lämpliga gränsvärden för partikelexponering saknas.

– Vi är naturligtvis glada för det här bidraget, säger projektledaren, professor Håkan Westberg på Arbets- och miljömedicinska kliniken vid USÖ. Det finns idag belägg för att inflammatoriska processer kan bidra till hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt vet vi att damm- och partikelexponering ökar riskerna för sådana inflammatoriska processer. Den här studien ska bidra till att finna en lägsta nivå för vilka utsläpp som kan tolereras utan att ge hälsoeffekter.