Vill göra e-tjänster till för alla

Karin Hedström, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet, har fått 300 000 kr till en förstudie hon kallar E-tjänster för alla. Det handlar om att lägga grunden till ett innovationsprojekt, som ska utveckla offentliga e-tjänster på ett sätt så att de blir användbara för alla, att medborgarna ska känna sig inkluderade vid användning av e-tjänster.