3D-samarbete lyfter forskning och industri

Örebro universitet har ingått avtal om inköp av en 3D-printer tillsammans med Lasertech LSH i Karlskoga och Saab Dynamics. Avtalet innebär positiva effekter för såväl forskning och utbildning inom området maskinteknik, som för tillverkningsindustrin i regionen.

– Samarbetet ger goda förutsättningar för oss att fortsätta bedriva kvalitativ forskning. Dessutom får våra blivande maskiningenjörer en unik utbildning i 3D-teknik som produktionsmetod, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Överenskommelsen innebär också att Örebro universitet tillsammans med Lasertech LSH ska utveckla ett tiotal innovationer, vilket 3D-tekniken kommer att kunna bidra till.

Industriellt intresse

3D-printern är en så kalla EBM-printer (Electronic Beam Melting) av modellen Arcam och kommer att vara placerad på företaget Lasertech LSH i Karlskoga. Printern blir också betydelsefull för att utveckla den innovativa miljön kring Alfred Nobel Science Park, där Örebro universitet, Saab Dynamics och Lasertech LSH är intressenter.

– På Saab har vi redan tagit beslut om att använda 3D-printning som produktionsmetod för vissa komponenter, så det här avtalet var strategiskt viktigt för oss, säger Göran Backlund, affärsutvecklare på Saab Dynamics.

Det är något som Torbjörn Holmstedt, en av grundarna till Lasertech LSH AB, håller med om:

– Tekniken är revolutionerade tillverkningstekniskt sett. Förutom de två 3D-maskinerna med laserteknik så har vi med en Arcam EBM en komplett maskinpark. Vi har legat efter övriga Europa men det här samarbetet gör det möjligt att växla upp. Nu får vi också möjlighet att sprida den här kunskapen vidare till svensk industri.

Stark frammarsch

Industriell 3D-printing, eller additiv tillverkning som det också kallas, är på stark frammarsch inom industrin. Till skillnad från traditionella tillverkningsmetoder som till exempel gjuter, fräser, borrar eller svarvar fram produkter så skrivs föremål fram.

I 3D-skrivare byggs detaljerna upp lager för lager med laser eller elektronstråle som ”ritar” mönster i en bädd av råmaterial i pulverform. Tekniken gör det möjligt att tillverka produkter och prototyper som är svåra eller omöjliga att framställa med traditionella produktionsmetoder.

Det finns ett stort intresse för 3D-tekniken bland tillverkningstekniska företag – såväl regionalt som nationellt. Genom att använda 3D-printning som produktionsmetod kan ledtiderna förkortas både när det gäller produktutveckling och produktion.