Afrouz Behboudi ny vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet

Afrouz Behboudi blir ny vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet. Hon tillträder tjänsten den 1 september och har till uppgift att leda arbetet med att utveckla lärosätets samarbete och utbyte med universitet i andra länder.

- Örebro universitet har haft en stark utveckling både inom forskning och utbildning under de senaste åren, men vi vet också att vi behöver mer internationella samarbeten för att bli ännu bättre. Rekryteringen av Afrouz Behboudi kommer att vara ett stort steg på vägen i det viktiga arbetet, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Internationell miljö

Afrouz Behboudi är professor i biomedicin och har tidigare arbetat vid Göteborgs universitet. De senaste tre åren har hon arbetat vid Högskolan i Skövde där hon varit vicerektor med inriktning mot internationella frågor.

- Jag har upptäckt hur betydelsefullt det är att skapa en lärosätesmiljö som både känns välkomnande och inspirerar till internationellt utbyte. Det är viktigt att de människor som kommer hit för att arbeta eller studera får en positiv upplevelse liksom det är viktigt för människor här att få både goda möjligheter och ser fördelar med samarbeten över landsgränserna.

Vad står överst på agendan när du börjar i Örebro?

- Örebro universitet har redan kommit långt i sin planering och strategi för hur det internationella arbetet ska bedrivas. Jag kommer att fortsätta på den linjen och verka för en internationellt gynnsam arbets- och studiemiljö.

Varför är internationellt utbyte en stor fråga för ett universitet?

- Vi är en del i en globaliserad värld. Det internationella utbytet är centralt inte bara för ett universitet utan för hela samhället. Kunskaper har inga gränser och utbyte gynnar kvaliteten i både utbildning och forskning.