Professorer och doktorer hedrades under akademisk högtid

Örebro universitets akademiska högtid ägde rum den 6-7 februari då elva nya professorer installerades och 44 nya doktorer promoverades. Liksom tidigare år sträckte sig evenemanget över två dagar med ett program som innehöll festkonsert, öppna föreläsningar för allmänheten, installations- och promotionshögtid och bankett.

Programmet inleddes på fredagen med mottagning och akademisk festkonsert med solister och ensembler från Musikhögskolan vid Campus Örebro. På lördagen inbjöds allmänheten att ta del av inte mindre än 28 populärvetenskapliga föreläsningar med några av de professorer, doktorer och pristagare som deltog i högtiden. Det kom över 1 100 besökare till årets populärvetenskapliga föreläsningar på Conventum.

Elva nya professorer

På lördagseftermiddagen anordnades den sedvanliga högtiden med installation av nya professorer och promotion av nya doktorer vilket ägde rum på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro. För den musikaliska gestaltningen svarade Svenska kammarorkestern tillsammans med Musikhögskolans kammarkör. Orator var professor Olle Ljungqvist som höll tal på temat Kairos - rätt sak i rätt tid.

Den akademiska högtiden avslutades med en bankett på Conventum Kongress på lördagskvällen. Sedvanligt svarade studenterna på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan för meny och gestaltning. För den musikaliska inramningen svarade Örebro studentsångare.

De nya professorerna är:

 • Ove Andrén, adjungerad professor i medicin med inriktning urologi
 • Susanne Bejerot, medicin med inriktning psykiatri
 • Hans Grahn, adjungerad professor i kemi
 • Jana Jass, biologi
 • Mats G. Karlsson, adjungerad professor i medicin med inriktning patologi
 • Christian Lundahl, pedagogik
 • Mikael Quennerstedt, idrott
 • Lauree Tilton-Weaver, psykologi
 • Ylva Uggla, sociologi
 • Christina Öberg, företagsekonomi
 • Johan Öhman, pedagogik

 

Pristagare och stipendiater

Två pedagogiska pris och två samverkansstipendier delades ut av Örebro studentkår och Örebro universitet. Priset går till lärare som levandegjort undervisningen och utmärkt sig som duktiga pedagoger. Den här gången gick det till universitetslektorerna Magnus Hansson, företagsekonomi, och Therése Skoog, psykologi.

Två samverkansstipendier på 10 000 kronor vardera delades också ut. Det är Örebro universitet och Region Örebro län som står bakom stipendierna vilka går till personer som på ett innovativt sätt utvecklat universitetets samarbete med andra aktörer i Örebroregionen.

Professor Annina Persson tilldelades stipendiet för sitt utredningsarbete inom den statliga utredningen Entreprenörskapskommittén, vars uppdrag är att göra en översyn av hur nuvarande regelverk påverkar omställningsmöjligheterna i ekonomin, kartlägga det svenska innovationsstödet, utvärdera sammanslagningen av ALMI och Innovationsbron samt göra en översyn av de statliga insatserna för företagsfrämjande. Annina Persson är också aktiv i Juristnätverket som bedriver samverkan mellan Juridicum (JPS) och praktiserande jurister i privat och offentlig sektor.

Det andra stipendiet tilldelades professor Torbjörn Andersson för hans omfattande och betydelsefulla insatser i arbetet med att etablera samverkan i läkarutbildningen i hela Örebro län med landstingen i Värmland och Dalarna. Genom sin kunskap, sin pedagogiska framställning och sitt diplomatiska förhållningssätt har han skapat ett klimat i samverkan som nu utgör en viktig grund för den fortsatta utvecklingen av läkarprogrammet.