Allt fler väljer Örebro universitet i första hand

Örebro universitet håller ställningarna i konkurrensen om studenterna. Det visar resultatet av ansökningarna till vårterminens program och kurser. Totalt ökar antalet sökande med 500 i jämförelse med samma tid förra året. Allt fler har Örebro universitets utbildningar som sitt förstahandsval.

Natten till fredag 16 oktober gick ansökningstiden ut till vårterminens program och kurser vid landets lärosäten. Universitets- och högskolerådets statistik visar generellt på fortsatta ökat intresse för högre utbildning i landet. Vårterminen har generellt ett mindre utbud av program och kurser än höstterminen vilket naturligt medför ett lägre söktryck.

Örebro universitet har totalt 25 700 sökande till vårens program och kurser vilket kan jämföras med förra årets 25 200. Allt fler har också universitetets utbildningar som sitt förstahandsval, särskilt programutbildningar där antalet förstahandssökande är drygt 2 900. Det innebär en ökning med fyra procent mot förra året, eller med drygt 100 sökande.

Starkt utbud

- Vi har ett bra utbud av starka utbildningar som vi vet är intressanta att söka för väldigt många. Att alltfler väljer dem som förstahandsalternativ ger en fingervisning om att de blir allt attraktivare och att vi har lyckats bra med att hålla hög kvalitet, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Lärosätet har två programutbildningar bland landets 20 mest sökta, Läkarprogrammet på plats 17 och Socionomprogrammet som är nykomling på listan med placering 19. En intressant utveckling är att intresset för att utbilda sig till just socionom och sjuksköterska ökar. Till Socionomprogrammet söker cirka 450 förstahandssökande vilket är i runda tal 70 fler än förra året, och 330 personer söker i förstahand sjuksköterskeutbildning vilket är närmare 60 fler än till förra vårterminen. En delförklaring till uppgången kan vara att båda är bristyrken och att det alltså finns gott om jobb.

- Vi skulle kunna utbilda ännu fler här i Örebro för resurserna finns, men det är upp till statsmakten och regeringen att i så fall bestämma sig för detta och komma med mer pengar, säger Jens Schollin