Är ljusbehandling i hemmet för nyfödda en bra lösning?

Lilla Barnets fond har delat ut sammanlagt 600 000 kronor till sex forskare med målet att förbättra vården av nyfödda. Örebroforskaren Mats Eriksson fick medel för att undersöka ljusbehandling i hemmet.

Drygt hälften av alla nyfödda barn blir synligt gula. Det beror på att nivån av bilirubin i blodet är högt. I låga doser är det ofarligt men man vill undvika att det blir för högt. Därför behöver många nyfödda ljusbehandlas. Det finns möjligheter att göra det utanför sjukhuset med fiberoptisk utrustning och Mats Eriksson ska undersöka för- och nackdelar med detta.

– Vi ska först och främst undersöka om det förbättrar föräldrarnas anknytning till sitt barn om behandlingen ges i hemmet jämfört med om det görs på sjukhus, säger han.

Forskarna kommer också studera hur det påverkar amning, stress och föräldrars upplevelse av vården. Dessutom kommer de ta med praktiska aspekter som genomförbarhet och ekonomi. 250 barn i Falun, Uppsala, Karlstad och Örebro kommer ingå i studien – hälften behandlas i hemmet och hälften på sjukhus.

– Den fiberoptiska utrustningen är bra för att det möjliggör behandling i hemmet men den har fler fördelar. Barnet slipper till exempel vårdas i en kuvös eller värmesäng utan kan ligga i sin egen säng eller i en förälders famn.

Lilla Barnets fonds beskyddare prins Carl Philip skulle dela ut diplom till forskarna men kunde inte närvara på grund av säkerhetsskäl. Övriga forskare som fick anslag kom från Uppsala universitet, Karolinska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, Sophiahemmets högskola, Stockholm och Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Text: Linda Harradine
Foto: Ulrika Undén