Bättre omsorg för människor med funktionshinder

Hur kan vi ge människor med funktionshinder bättre stöd? Hallsbergs kommun samarbetar med forskare vid Örebro universitet för att utveckla sin verksamhet.
– Vår utgångspunkt är att alla människor behöver få motivation och möjligheter att utvecklas, säger Jürgen Degner, forskare i socialt arbete, som leder projektet.

Hur fungerar kommunens omsorg för människor med funktionshinder i dag? Vilka aktiviteter finns och hur är dessa utformade? Bygger insatserna på vetenskap och hur kan de utvecklas?

– Vad är det som trasslar till sig i vardagen när man har en funktionsnedsättning? Vi vill utgå från verksamheten som den ser ut i dag och utveckla innehållet både för brukare och personal, säger Kristina Collén.

Hon har över 20 års erfarenhet av arbete och handledning inom habilitering och särskola. Nu arbetar hon som lärare på socionomprogrammet på Örebro universitet och kommer att hålla i seminarier och föreläsningar i projektet. Jürgen Degner, som är lektor i socialt arbete, både undervisar i, forskar om och driver projekt som handlar om förutsättningar för kunskaps- och evidensdrivna organisationer, ledarskap och arbetsgruppsutveckling inom bland annat Utredningsenheten Vuxen i Örebro kommun samt på Statens institutionsstyrelse med fokus på deras Särskilda ungdomshem.

Mål och mening

– Det är naturligtvis helt olika verksamheter men i grunden handlar det, som i Hallsbergs fall, om att aktiviteter som erbjuds brukarna måste ha någon form av mål och mening. Att människor ska få utmaningar och möjligheter att utvecklas från sin nivå, säger Jürgen Degner, som i projektet främst fokuserar på frågor kring personalutveckling, organisation och ledarskap.

– Genom att ledningen motiverar personalen och ger förutsättningar för en aktiv kunskapsutveckling, kan brukaren bli en aktiv del av denna utvecklingsprocess. Det är viktigt att personalen upplever att det arbete de utför är meningsfullt och utvecklande – vilket i förlängningen är bra för brukaren, säger Jürgen Degner.

– Vi kommer bland annat att ha regelbundna projektmöten med både ledning och baspersonal, samt erbjuda föreläsningar och seminarier om teorier kring människors kognitiva- och den psykosociala utveckling, säger Kristina Collén, som vid sidan av projektet startar en fristående kurs i socialt arbete med personer med funktionshinder vid Örebro universitet i höst.

Projektet startade 1 mars och pågår under ett år.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet