Bevis i musikhistorien att kvinnor inte är mer känslosamma än män

Är män mindre känslosamma och mer rationella än kvinnor? I boken Men, masculinity, music and emotions använder Örebroforskaren Sam de Boise musikhistorien för att visa att det inte är fallet.

– Varje år frågade jag studenterna, som jag undervisade i sociologi i Leeds och York om de hade blivit anklagade för att vara känslosamma. Det är mest kvinnor på dessa kurser och alla räckte upp händerna ihop med en handfull män. När jag frågade vem som fått detta kopplat till sina hormoner var det endast kvinnor som satt kvar med händerna i luften. Det var samma sak varje år, säger Sam de Boise.

Han vill med sitt experiment illustrera att tanken att kvinnor är mer känslostyrda än män fortfarande lever. Att biologiska och neurologiska faktorer skulle styra detta och att män står för rationalitet medan känslor är irrationella.

– Ofta har man undersökt detta utifrån till exempel psykologi eller biologi men jag vill använda musik och musikhistorien för att diskutera mäns känslor och maskulinitet, säger han.

Mjukare maskulinitet inget nytt fenomen

Sam de Boise går tillbaka i tiden för att visa att det som i dag beskrivs som ett nytt fenomen med en mjukare maskulinitet tvärtom finns fortlöpande genom historien. Dessutom vill han få oss att fundera över det faktum att män alltid har dominerat musikbranschen – både vad gäller produktion och konsumtion.

– Musik handlar om känslor – både att lyssna på musik och att producera musik. Vi använder musik för att ta oss igenom svåra händelser, väcka glädje och ge uttryck för känslor.

Han försöker visa att genom att undersöka musik och känslor kan vi få en förståelse för sociala orättvisor och dessutom kan det hjälpa människor att förstå sig själva och sitt beteende bättre.

– Musik berikar våra liv och hjälper oss att tolka våra upplevelser – både för män och kvinnor. Det är en källa till njutning och smärta och det är just dessa egenskaper som gör musiken till en kraft som faktiskt kan skapa förändring.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet, Palgrave bokförlag