Debatt: Stort intresse för att läsa vid Örebro universitet

Debattartikel av Örebro universitets Jens Schollin i Nerikes Allehanda den 11 maj.

Söksiffrorna till höstens utbildningar vid Örebro universitet har kommit. Det ser mycket bra ut och ger anledning till eftertanke angående universitetets utveckling.

Örebro kallades i allmän mun för en skolstad på 1960- och 1970-talen, sannolikt för att vi hade tre gymnasier där man kunde ta studenten respektive bli ingenjör. Utbildningsexplosionen i hela Europa spred sig till slut även till Örebro och universitetsfilial, högskola och senare universitet blev verklighet.

Försök att få läkarutbildning till Örebro misslyckades och bristen på stora teknikföretag bidrog till att den naturliga inriktningen för universitetet blev inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är en mycket viktig del av ett universitet men själva universitetsbegreppet kräver en större bredd.

Breddat utbildningsutbud

Därför har Örebro universitet siktat på att bredda sitt utbildningsutbud och stärka sin forskning på flera områden. Att kunna utbilda sig till jurist, psykolog, civilekonom, läkare, socionom, lärare, ett flertal vårdutbildningar och nu senast civilingenjör, har betytt att universitetet nu har en unik bredd och ett unikt djup inom utbildningssidan.

Det har krävts ett mycket omfattande arbete från universitets medarbetare för att få hit dessa attraktiva utbildningar. Då vi för några veckor sedan fick besked från Universitetskanslersämbetet att vi fått civilingenjörsutbildningen, fylldes jag av beundran och stolthet för det arbete som vi gjort tillsammans. Vi ger nu regionen unika möjligheter till kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Örebro mot strömmen

Söksiffrorna visar att nästan 46 000 studenter sökte någon utbildning vid Örebro universitet till hösten 2015. Vi går därmed mot strömmen då antalet sökande till landets universitet och högskolor, i stort, har minskat. Antalet förstahandsansökningar stiger hos oss med elva procent, vilket är den högsta ökningen bland svenska lärosäten. Vi har två utbildningar bland de 20 mest sökta, fem bland de 40 mest sökta och nio bland de 80 mest sökta.

Lund, Göteborg, Uppsala och Örebro är de lärosäten som har jämförbara siffror när det gäller ansökningar till de mest populära programmen. Betydelsen av att starta civilingenjörsutbildning måste ses i det här sammanhanget och dess betydelse är stor. Men, det finns ett stort men!

Vår forskning kan inte ta samma stora steg eftersom den tidigare regeringens preferenser för de äldre lärosätena lämnar Örebro universitet med tämligen mediokra forskningsanslag. Vår förhoppning är att den nuvarande regeringen ska ta intryck av hur vi har hanterat vårt utbildningsutbud och förstå att vi kan göra detsamma på forskningssidan. Vi är beredda att anta den utmaningen.

Jens Schollin Rektor Örebro universitet