Design som driver innovation

Styrkor kan vara något att bygga vidare på. Eller problem. Det vara några förslag på post-it-lappar som blev resultat av dagen om "Designdriven innovation 2015" på Örebro universitet.

Under tisdagen hölls seminarier och rundabordssamtal med syfte att använda design för att sätta fart på innovationer. Örebro universitet arrangerade dagen tillsamman med an rad andra aktörer, bland dem Alfred Nobel Science Par, Atlas Copco och SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign. Helena Karlberg från SVID, som även forskar om
platsinnovation vid Luleå tekniska universitet, var en av ledarna för dagen. .

Knut Green och Carl Gustafsson är båda studenter på programmet för industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet. De såg dagen som ett tillfälle att praktisera sina kunskaper.

I grupper fick deltagarna tänka fritt utifrån olika frågor. En handlade om vad som skulle kunna göra regionala företag mer innovativa och mer internationellt konkurrenskraftiga. En annan utmaning var att tänka ut vad som skulle kunna locka fler att flytta till Örebro, besöka staden eller rent av starta ett företag här.