Det tog 20 år från idé till den färdiga boken om männens värld

Det tog 20 år från idé till färdig bok. Nu har Jeff Hearn, gästprofessor vid Örebro universitet, kommit ut med sin "Men of the World".

– Boken är mer experimentell än mina tidigare mer fokuserade böcker och jag skulle inte ha kunnat skriva den för 20 år sedan, säger han och noterar att titeln är ironisk.

Jeff Hearn kombinerar i boken sin fascination för geografi med sin erfarenhet som forskare inom en rad vetenskaper och granskar genusaspekter på globaliseringen, den transnationella värld som ännu idag är männens. Det är med den kritiska blicken som boktiteln "Men of the World" ska läsas.

Efter sin första examen i geografi studerade Jeff Hearn samhällsplanering, sociologi, organisation och företagsekonomi. Han har varit professor i socialpolitik, sociologi, företagsledning och organisation samt genusvetenskap i fyra länder och är nu gästforskarprofessor vid Centrum för feministiska samhällsstudier och GEXcel International Collegium vid Örebro universitet.

Genusanalys saknas

Jeff Hearn använder i boken motvilligt begreppet globalisering, eftersom definitionen kan innefatta så vitt skilda begrepp som den globala byn - eller den splittrade värld som antiglobaliseringsrörelsen protesterar mot, med en dominans av multinationella företag.

– Genusanalys saknas ofta i vetenskaper som nationalekonomi, historia och statskunskap, men även i socialvetenskap, humaniora, medicin, naturvetenskap och teknologi. Det behöver definitivt göras mer, också genom att flytta fokus till det globala syd, säger han.

I bokens andra kapitel finns korta betraktelser från författarens liv, kopplade till olika platser i Storbritannien, Irland, Finland, Sydafrika och Sverige. Samtidigt berättar Jeff Hearn om sin egen intellektuella utveckling, påverkad av vetenskap, politik och vardag.

– Det är en ovanlig bok och inte konventionellt akademisk – men ändå ytterst akademisk, berättar Jeff Hearn.

Hans personliga vetenskapsresa tar honom fram till slutkapitlets resonemang om avskaffandet av män, "the abolition of men", de där männen som ständigt bekräftar varandra på arbetsplatser, på barer, möten, universitet, partier och företag.

"Kan nog förarga"

Men någon utrotning av män, oavsett hur man definierar manlighet, är det inte fråga om.

– Det handlar om att ifrågasätta och tänka om i synen på transnationella män, även om studier av män har utvecklats mycket över åren, säger Jeff Hearn.

"Men of the World", utgiven av internationella vetenskapsförlaget Sage, är baserad på Jeff Hearns egen forskning om vetenskap, våld, krig, storföretag, finansvärlden, beslutsfattande och politik, aktivism, migration, miljö, informationsteknologi, och sexualiteter.

– Jag tror säkert att den kan förarga en del, noterar han.

Text: Maria Elisson