Digital lösning för bättre uppföljning efter operationer

Det är vanligt att patienter, som genomgår en operation, åker hem samma dag. Uppföljningen ser olika ut för olika patienter - en del har ingen alls och många upplever att det är svårt att få kontakt med vårdgivaren. Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått 3,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka om en digital lösning kan förbättra vården.

Efter majoriteten av alla operationer, som genomförs nationellt och internationellt, åker patienten hem samma dag. I Sverige handlar det om cirka 1,8 miljoner operationer varje år. Det gäller patienter i alla åldrar och alltmer komplicerade operationer.

– Vissa patienter blir överraskade över hur påverkade de blir av operationen. De får besvär som illamående, problem med magen, trötthet, yrsel, smärta inte bara i operationssåret utan i halsen, leder och huvudvärk, säger Ulrica Nilsson.

Hur ofta dessa besvär förekommer är inte kartlagt, inte heller om symtomen påverkar längden på sjukskrivningen eller om uppföljning och stöd kan påskynda återgång till arbete.

– Många patienter upplever att det är svårt att få kontakt med vårdgivaren för att få svar på frågor kring besvären, säger Ulrica Nilsson.

Enkelt, säkert och kostnadseffektivt

Därför ska hon vidareutveckla ett It-system som kallas Recovery Assessment by Phone Points, RAPP, som på ett enkelt, patientsäkert, kostnadseffektivt och systematiskt sätt kan följa upp patienters återhämtning. Via en app som installeras i patientens egen mobiltelefon får patienten dagligen svara på 24 frågor kring olika besvär. Sista frågan hon eller han får, är om man vill att en sjuksköterska ska ringa upp.

Detta kommer ligga till grund för en kontinuerlig uppföljning av verksamheten och användas till exempel vid förändring av läkemedel, produkter och teknik, vårdinsatser och vid nationella och internationella jämförelser samt som underlag vid forskningsstudier.

Målet är att förbättra patienternas återhämtning och livskvalitet och att patienter ska känna att de får mer kontroll över sin egen hälsa. Projektet kommer ta tillvara såväl patienters som personals erfarenheter. En barnversion av appen är också på gång.

– Vi arbetar nära ett It-företag, Nethouse, och med den kliniska verksamheten. Det är av stor vikt då en hel del digitala lösningar saknar vetenskaplig evidens och koppling till sjukvårdssystemet. Vår digitala uppföljning är efterfrågad av vården och de patienter som hittills testat appen är mycket positiva och tycker att den är enkel att använda och skapar trygghet i och med att de lätt får kontakt med sjukvården. Därför tror vi RAPP kan göra skillnad, säger Ulrica Nilsson.

Text: Linda Harradine