En jurist-, en sjuksköterske- och en läkarstudent på turné

Nicole Nilsson, Paul Barton och Nathalie Rundgren läser sjuksköterskeprogrammet, juristprogrammet och läkarprogrammet. Alla tre kommer från den blekingska staden Karlskrona. Nu återvänder de hem och besöker sina gamla gymnasieskolor för att rekrytera nya studenter till Örebro universitet och för att berätta om sina utbildningar.

Nathalie berättar att idén om en hemvändarresa kom när hon började arbeta som studentambassadör. Anledningen var att hon inte hade hört talas om Örebro universitet och de utbildningar som finns på universitetet innan hon skulle söka utbildning.

– Det bästa med min utbildning är all praktisk utbildning och närheten till arbetslivet i och med campus USÖ och universitetssjukhuset. Tack vare praktiken som är med redan från början av utbildningen får man direkt känna på om läkaryrket passar en, säger Nathalie Rundgren, student på sjätte terminen vid läkarutbildningen.

Nathalie framhäver hur duktiga lärarna är på att lyssna på studenternas åsikter och att ändringar genomförs efter att åsikter kommit in. Hon berättar att tanken kring att bli läkare väcktes under gymnasiet, och att den största faktorn var att hon ville jobba med människor. Nathalie sökte läkarutbildningen på flera olika universitet. Örebro var inte hennes första hands val,m en om hon skulle välja igen hade hon valt Örebro i första hand.