Europalexikon för teckenspråk blev mycket mer än vad det var tänkt

På tre år har antalet videor ökat från drygt 3 000 till 15 000 – i vart och ett av de 15 deltagarländerna. Den internationella teckenspråkssatsningen "Spread the Sign" har utvecklats till ett lexikon för många fler än den ursprungliga planen.

Örebroforskaren Päivi Fredäng har utvärderat de pedagogiska effekterna. I november ska projektet redovisas för EU-kommissionen.

– Tanken var att "Spread the sign" skulle ge en möjlighet att lära sig tecken på andra språk. Idag är användarna i stor utsträckning de som vill lära sig sitt eget teckenspråk, berättar Päivi Fredäng.

Vid starten 2006 riktade sig internetsajten med filmade tecken till elever på gymnasiets yrkesprogram, för att ge dem ett språkredskap vid utbytesresor till andra europeiska länder. I dag utnyttjas detta digitala videolexikon, som också finns som app till smarta telefoner, av betydligt fler, till exempel föräldrar till döva barn, socialarbetare och universitetsstudenter, konstaterar Päivi Fredäng. Hennes bedömning i utvärderingen är att lättillgängligheten är avgörande för spridningen till nya användare och nya användningsområden. Dessutom är tjänsten gratis.

Örebro universitet har varit huvudman för projektet som för tre år sedan fick fem miljoner kronor av EU-kommissionen för att utvidga lexikonet och engagera fler länder. För Päivi Fredäng har projektet varit ett sätt för universitetet att stärka Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad.

100-tal möten i Europa

Det praktiska arbetet har utförts av Thomas Lydell-Olsen på föreningen Europeiskt teckenspråkscenter i Örebro. Han har sett till att arrangera ett 100-tal mötet i de deltagande EU-länderna, inklusive Ryssland. Tecknen har samlats in, filmats och sedan lagts upp land för land på hemsidan och i appen.

– Betydelsen i Sverige är egentligen försumbar om man jämför med andra länder. I många länder fanns inget nationellt lexikon med video. I Portugal och Turkiet fanns överhuvudtaget inga filmade tecken, berättar Thomas Lydell-Olsen och noterar att situationen i Sverige är betydligt bättre med det videolexikon som utvecklats på Stockholms universitet.

Päivi Fredäng har andra exempel på hur "Spread the sign" blivit mer än vad det en gång var tänkt att vara.

– Lärarna har fått ett kraftfullt verktyg för att öka den språkliga förståelsen genom att jämför olika tecken och olika språk. I klasser med både hörande och döva kan teckenspråket skapa samhörighet. I tyska skolor används filmerna för att lära ut engelska med hjälpa av de engelska tecknen, berättar hon.

I och med redovisningen i november till EU-kommissionen avslutas nio år av utvecklingsarbete inom "Spread the Sign". Men historien slutar inte där. Europeiskt teckenspråkscentrum har fått medel av Universitets- och högskolerådet att ta fram en karta där klickbara platser ska matchas av filmade tecken för namn. Dessutom ska en fildelningssajt för dövlärare läggas upp, efter modell av dagens "lektion.se".

Nytt Wikipedia

Det finns även en direkt fortsättning för "Spread the Sign":

– Användarna kan fortsätta att bidra, som i Wikipedia, och i dövskolor kan eleverna vara med att skapa nya tecken, säger Päivi Fredäng. Hon ser också en mer långsiktig utveckling där tecknet, och inte det skrivna ordet, är ingången till lexikonet.

Thomas Lydell-Olsen hoppas också på en utveckling där användarna bidrar till en tipsbank där idéerna tas till vara för att filmas professionellt och tillföras det växande digitala teckenspråkslexikonet.

Text: Maria Elisson

Foto: Johan Stenegård