Färre flickor riskerar könsstympning i Sverige

Hur många flickor i Sverige riskerar att könsstympas? Hur kan attityder, strukturer och politik förändras för att färre ska drabbas? Det har Örebroforskaren Sofia Strid undersökt. Studiens resultat, som presenteras av EU-kommissionen i Lissabon i dag och publiceras av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), visar att det trots allt är färre flickor som är i riskzonen än man tidigare trott eftersom synen på könsstympning ofta förändras i och med flytten till Sverige.

– Det betyder inte att det går att luta sig tillbaka. Det finns mycket kvar att göra, framför allt i form av utbildning och information, säger Sofia Strid, forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet, vars studie ingår i ett EU-projekt finansierat av EIGE.

Forskningen visar att attityderna förändras när människor från länder där könsstympning betraktas som det normala migrerar till Sverige. Dels för att det är olagligt att genomföra i Sverige men också och kanske framförallt i och med människor möter ny kunskap och ett motstånd mot könsstympning. Det kan vara en läkare eller sjuksköterska som talar om att det är farligt för hälsan. Det kan också handla om en religiös ledare som berättar att religionen inte kräver det.

– Det är ju till och med så att koranen förbjuder människor att skada sina kroppar. Deltagare i vår undersökning berättar att de har förstått det först i Sverige. Flera kvinnor berättar att det var först i Sverige de träffade en kvinna som inte var könsstympad. De hade inte sett det som ett alternativ, säger Sofia Strid.

98 procent av flickorna

I till exempel Somalia könsstympas enligt WHO 98 procent av flickorna. Där riskerar flickor som inte har könsstympats att mobbas i skolan och det finns en farhåga att flickorna inte ska bli gifta. Så är det inte i Sverige, enligt undersökningen, men föreställningen om att det är bra för hälsa och hygien och bör göras för säkerhets skull lever ändå kvar.

– Speciellt männen i undersökningen undrar om det ändå inte är bäst att skära lite grann, för säkerhets skull. En del oroar sig för att det kan leda till olika sjukdomar att inte vara könsstympad, andra för att deras döttrar inte ska betraktas som rena, säger Sofia Strid.

– Kvinnorna var däremot tydliga med att det snarare leder till hälsoproblem att bli könsstympad. Och inte bara fysiska utan även psykiska och berättar att deras egna erfarenheter har gjort att de ändrat uppfattning.

Av och för män

Praktiskt sköts könsstympningen av kvinnorna men Sofia Strid påpekar att vi inte får glömma att det på samhälls- och strukturell nivå är en tradition som upprätthålls av och för män. Flickor som inte är könsstympade riskerar att inte bli gifta och det är moderns uppgift att förbereda sina döttrar för äktenskap.

– Könsstympning handlar om föreställningar om religion såväl som tradition och synen på kvinnan. Det är inte minst ett sätt att kontrollera kvinnors sexualitet.

Text: Linda Harradine
Foto: Anders Liljenbring